Yaşamın İki Ucu - AsitaneVakfı

İçeriğe git
Projeler
YAŞAMIN İKİ UCU”ZORUNLU GÖÇ VE YAŞLILIK (2017)
Toplumsal hayatta insanlar çeşitli sebeplerle yaşadığı bir yerden başka bir yere göç etmek isteğinde veya zorunluluğunda bulunabilir. Genellikle gidilecek yerin çekici özellikleri ( eğitim, sağlık, ekonomik, vb.) istenen ve planlanan bir göç gerçeğini ortaya koyarken, afetler, savaş ortamı ya da daha geniş anlamıyla can güvenliğini tehdit eden durumlarda yaşanan yer tamamen ya da geçici olarak terk edilir ve daha güvenli bir bölgeye zorunlu olarak göç edilir.
Böyle bir durumda zorunlu göçle güvenli bir bölgeye yerleştirilen halk orada bulundukları süre içinde geldikleri yerde yerleşik hale geçmek mi istiyorlar yoksa geri dönme umutları mı taşıyorlar? Her iki durumun da nedenleri hem kendileri için hem de sığındıkları yerleşim yeri, ülke, şehir, kasaba, vb. için oldukça önem taşımaktadır. 21.yüzyıl ulaşım ve iletişim
imkanlarıyla insanların yer değiştirmelerini kolaylaştıran bir özelliğe sahiptir. Dünyanın bir çok yerinde imkanları ya da
genel olarak refahı yüksek olan yerleşim yerlerine yönlendirmektedir. Bu hareket ya da göç sosyolojik bir olgudur.
Bu bağlamda altı yıldır devam eden Suriye iç savaşından can güvenliği nedeniyle kaçarak Türkiye’ye gelen misafirlerimizin ne durumda oldukları beklentilerinin neler olduğunun bilinmesi hem onlar hem de ülkemiz için önem taşımaktadır. Göç farklı yaş grupları ve cinsiyetler için değişik özellik 26 taşımaktadır. Çocuklar, gençler, yetişkinler ve yaşlılar göçü
kendi durumları açısından anlamlandırarak değerlendirirler.
Zorunlu göç kapsamında geçici bir süreyle Suriye’den gelip Kahramanmaraş ve Gaziantep’te kurulan geçici çadır kentlere yerleştirilen ve oralarda yaşamakta olan 60 yaş ve üstü Suriyeli misafirlerle “yaşlılık ve yaşlanma” çerçevesinde içinde bulundukları duruma dair kendi algılamalarının ne olduğunu anlamak amacıyla derinlemesine görüşmeler yaparak bilimsel bir araştırma yürütmenin planlandığı ve projelendirildiği bir akademik araştırma yapılması planlanmıştır.
Bölgede Suriyeli göçmen çocuklarla ilgili olarak üç yıldır takdire şayan projeler gerçekleştiren Asitane Vakfı’nın yeni bir çalışması olarak bu projenin her bakımdan desteklenmesi önemli bir bilimsel katkı oluşturacaktır.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

© 2015 Asitane Vakfı / All rights reserved
İletişim
Karagümrük Mah. Fevzipaşa Cad. No:315
Fatih - İstanbul
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0212 533 78 34
0212 533 78 93
0212 533 78 94
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
info@asitanevakfi.org.tr
asitanevakfi@gmail.com
İçeriğe dön